Pomáháme. Rádi.

Díky všem těmto obětavým lidem
panenka žije a pomáhá. Děkujeme!

Edukační program "Myslím na své zdraví"

Edukační a preventivní akce je určena dětem mateřských škol a žákům prvních až čtvrtých tříd základních škol, kterou zorganizovala Mgr. Renata Křížová a Mgr. Světlana Frantová ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava. Školiteli jsou studenti a vyučující jednotlivých oborů VOŠZ Ostrava.

Cílem projektu Den zdraví „MYSLÍM NA SVÉ ZDRAVÍ“ je využití odborného vybavení, prostor a edukačních znalostí odborných vyučujících a dovedností studentů VOŠZ v těchto oblastech: edukovat a upevnit v dětech vztah ke správnému životnímu stylu, nebezpečí obezity, správné výživy, připomenout oblast prevence různých úrazů, popálenin, intoxikací, omrzlin. Správné hygieny zubů, péče o zuby. Ukázat způsoby zdravé relaxace vhodné pro děti.
Cílem je pomocí zajímavého edukačního dopoledne přiblížit dětem s pomocí jeho plyšového kamaráda jednotlivé problémové oblasti pochopit a zvládat. Taktéž snížit v dětech pocit strachu z nemocničních prostor a zdravotnických pracovníků návštěvou improvizovaných odborných ambulancí. /chirurgická, oční, popáleninová, praktický dětský lékař, ORL, zubní/.
Škola se promění v nemocnici. Každé z dětí si s sebou přinese jednu svoji oblíbenou plyšovou hračku. Při vstupu (v recepci naší školní nemocnice) bude každá plyšová hračka zaevidována, dostane svoji kartu a stane se pacientem. Každé jednotlivé třídě MŠ nebo ZŠ jsou přiděleny 2 asistentky(student/ky) s harmonogramem jednotlivých stanovišť, tak, aby v půlhodinových intervalech během dopoledne obsáhly postupně stanoviště všech oborů a tím získaly žádaný rozsah informací. Děti budou vždy prostřednictvím svého plyšového kamaráda edukovány o prevenci v dané problematice. Je známo, že děti své plyšové hračky berou jako své blízké přátele a forma, kterou jsme zvolili, je právě využití vztahu dítěte s plyšovou hračkou, kdy děti jsou schopny lepší komunikace i kognitivního myšlení.