Pomáháme. Rádi.

Díky všem těmto obětavým lidem Kiwanis
panenka žije a pomáhá. Děkujeme!

Panenky KIWANIS

Látková panenka, čistě bílá, naplněna umělou střiží, čtyřicet centimetrů vysoká.
Prezidentka sdružení Eva Pastušková rozdává osobně na dětských odděleních nemocnic dětem bílé látkové panenky, které si mohou podle sebe samy vymalovat. Panenka není pouze kamarádem, hračkou, ale i pomocníkem při komunikaci lékaře s dítětem. Panenky šijí vězni heřmanické věznice.

Kiwanis panenka je projekt českých a slovenských Kiwanis klubů určený pro pomoc nemocným dětem. Kiwanis panenka již 15 let pomáhá dětským pacientům v nemocnicích překonat pocit osamění a strachu z neznámého. Lékaři využívají Kiwanis panenku k vysvětlení, jaké lékařské zákroky malý pacient podstoupí a na Kiwanis panence dítěti názorně ukáží, co se s ním bude při lékařském zákroku, vyšetření dít. Ukáží to na Kiwanis panence, která vše s dítětem v nemocnici prožívá. Dítě pak lépe snáší průběh léčby, když ví, co ho čeká a jak bude vše probíhat. Kiwanis panenka pak je s dítětem po celý čas jeho pobytu v nemocnici a zůstává mu i po návratu domů.

Kiwanis panenka se dětem stává přítelem, který je provází po celou dobu léčby, rehabilituje s nimi, doprovází je k operačnímu sálu a také je s nimi ve chvílích obav, čekání a osamění. Každé dítě si může svou panenku vymalovat podle své fantazie. Kiwanis panenka není pouze hračka. Je to kamarádka a pomocnice – dětí, rodičů, lékařů i zdravotníků.

Kiwanis Panenka je nabízena dětem v některých českých a slovenských nemocnicích již od roku 2000, je předávána bezplatně. Na její výrobě se podílí stovky dobrovolníků.

 

Ambasador panenky

Marek Ztracený převzal záštitu nad projektem Kiwanis panenka a stal se ambasadorem projektu po převzetí jmenovacího dekretu na 14. konventu distriktu