Pomáháme. Rádi.

Díky všem těmto obětavým lidem
panenka žije a pomáhá. Děkujeme!

Dětská onkologie FNO

Naši pomoc si zasloužila i dětská onkologie ve falkultní nemocnici v Ostravě.

Letos jsme na soutěži "Proměna 2016" dražili panenku malovanou oskarovým režisérem Jiřím Menzelem a skvělým hercem Viktorem Preissem. Tyto panenky byly vydraženy za 33 tisíc Kč a výtěžek této aukce je věnován právě na pomoc onkologicky nemocným dětem.

Akutní leukémie

dříve jednoznačně smrtelné onemocnění – dokážeme nyní vyléčit u převážné většiny dětských pacientů. Léčba trvá řadu měsíců a je značně nákladná. Stejně jako v mnoha jiných zemích by bylo finanční zajištění komplexní péče o tyto děti bez podpory a pochopení veřejnosti velmi obtížné. HAIMA Ostrava se proto ve spolupráci s Oddělením dětské hematologie a hematoonkologie snaží získávat finanční prostředky pro zkvalitnění a zpříjemnění pobytu pacientů v nemocnici i pro zajištění pravidelných letních a zimních táborů a dalších aktivit pro tyto děti, které se někdy jen obtížně začleňují mezi své zdravé vrstevníky. V průběhu ozdravného pobytu dokáží snadněji zapomenout na nepříjemné zážitky, související s jejich nemocí, a doplňují si energii pro další období svého života. Děje se tak za kvalifikovaného dohledu odborných pracovníků, což je v tomto období pro děti – ale i jejich nejbližší – zvláště významné.

Haima Ostrava

Občanské sdružení HAIMA Ostrava vzniklo v prosinci 1996 a působí při dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě jako sdružení rodičů a přátel dětí s poruchou krvetvorby. Jde o neziskovou organizaci, jejíž členové vykonávají své funkce dobrovolně a bezplatně.

Stránky Občanského sdružení pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby